Link to this section: /sv/smart-inuti#section-976 Edit

Rent ut sagt bäst

Miinus är
smart inuti.

Rent ut sagt bäst

Miinuskonceptet är byggt på ett annorlunda sätt redan från början. Konceptet utvecklades med målet att åstadkomma ett så ekologiskt kök som möjligt, ett kök som uppfyller kraven på hållbar utveckling och är säkert och hälsosamt att använda.

I beräkningen av koldioxidavtryck ingick material och tillverkningsprocesser, men också utsläpp från transporter. En stor fördel med köket är att materialen är så rena att när köksinredningen når slutet av sin livscykel, så kan materialen återanvändas och återvinnas. Ren inomhusluft är viktig för oss alla. I princip alla material avger utsläpp till omgivande luft, både naturliga och syntetiska; vissa av dessa utsläpp innehåller ämnen som är hälsofarliga i för hög koncentration. Ett av dessa ämnen är formaldehyd, som finns i många träprodukter och lim. 

Det är ett viktigt skäl till att Miinus-inredningen varken innehåller spånskivor eller MDF, vilket i sin tur är förklaringen till att utsläppen från Miinus-inredningen ligger 50 procent under gränsvärdet för den bästa klassen inomhusluft, M1. 
Vi är stolta över att vi gjort något mycket konkret för miljön. Alla de oberoende tester som gjorts visar att Miinusköket är en ren och ekologisk helhet.

Blev du intresserad? Hitta din närmaste butik

Miinusköket är skapt för att vara annorlunda

 • Det ekologiska fotavtrycket och inomhusutsläpp synades i detalj.
 • De renaste och mest ekologiska materialen valdes.
 • MDF- och spånskivor sållades bort.
 • Laminat- och melaminytor ersattes.
 • Produktionsmetoderna sågs över.
 • Helt återvinningsbara och återanvändbara material valdes.
 • Alternativ med lägst utsläpp valdes.
 • Inomhusutsläppen reducerades.

Så här blev jag Puustelli Miinus.

 

halften av gransvardet

biocomposite frame


Link to this section: /sv/smart-inuti#section-981 Edit

Miinus är ett äkta ekologiskt kök

Miinus är ett äkta ekologiskt kök

Alla material som enligt forskning och testning inte fick grönt ljus för ekologi eliminerades totalt. Rena Miinus-material och en ren tillverkningsprocess skapar en ren helhet. I tillverkningsskedet ger Miinus-inredningen mycket lite materialspill. Och det spill som blir består mestadels av rent trä vilket vi kan utnyttja i uppvärmningen av vår fabrik.

Puustelli Miinusköket tillverkas på samma fabrik som Puustelli-köket, Finlands mest köpta köksmärke* sedan tre decennier bakåt. De ekologiska produktionsmetoderna fanns redan på plats i fabriken, och i takt med att forskningen gick framåt togs ny kunskap maximalt tillvara. Båda Puustellis kökskoncept är flerfaldigt certifierade och fungerar som föregångare inom rena produktionsmetoder. 

* Innolink Research Oy

Jag är ren rätt igenom

 • Jag har inte en enda bit mdf- eller spånskiva.
 • Jag har inte en enda gnutta melamin- eller laminatyta.
 • Jag har inte ett enda spån av utrotningshotade träslag.
 • Jag har inte en droppe tillsatt formaldehyd i limmet.
 • Jag har inte en enda skvätt starkare ämnen än vatten i lösningsmedlen för träluckor och skivor.

Jag är Puustelli Miinus.

 


Link to this section: /sv/smart-inuti#section-986 Edit

Biokompositstommen är möbelbranschens största innovation på flera decennier

Jag har något mer som är speciellt – biokomposit

 • Hela möbelbranschens mest innovativa uppfinning på flera decennier.
 • Biokompositstommen är ekologisk och helt återvinningsbar.
 • Den tål fukt och temperaturer mellan –25 och +90 C.
 • Biokompositstommen innehåller 0 procent formaldehyd.

Jag är Puustelli Miinus.

 

 

biokehys pellava

Linne

biokehys vilja

Natur

biokehys laava

Lava

Innovatiivinen runkokehikko sisältää 0% formaldehydiä,

Link to this section: /sv/smart-inuti#section-991 Edit

Mångsidig köksstomme

Se video

Mångsidig köksstomme

Biokompositens höga tålighet har gjort det möjligt att ändra användningsändamålet för en och samma stomme utan att byta ut den. Konstruktionen är försedd med färdiga fästpunkter för varje Miinus-mekanism.

Du kan byta ut skåpet för köksredskap till en lådhurts eller tvärtom. Väggskåpet kan i en handvändning göras om till torkskåp, vitrinskåp eller öppna hyllor. Miinus-stommens delar, sidor och luckor kan lätt lösgöras och bytas ut. 

 

Jag är en helt annorlunda typ.

 • Jag är öppnare på alla sätt.
 • Jag har ett personligare utseende.
 • Jag har en mer fördelaktig livscykel.
 • Jag är mer långlivad än ett vanligt kök.
 • Jag tillverkas med renare metoder.

Jag är Puustelli Miinus.

 

Jag avviker från gänget

 • Jag är förebilden för det mest ekologiska köket.
 • Jag är prototypen för en mer ansvarsfull framtid.
 • Jag är förespråkaren för renare inomhusluft.
 • Jag är fräschare både i användning och i vila.
 • Jag är lättare både till vikt och till utsläpp.
 • Jag är som bäst från morgon till kväll.

Jag är Puustelli Miinus.