PUUSTELLIS BADRUMSINVENTARIER TILLVERKAS I VATTENBESTÄNDIG BIOKOMPOSIT

PUUSTELLIS BADRUMSINVENTARIER TILLVERKAS I VATTENBESTÄNDIG BIOKOMPOSIT

Puustelli har utvecklat ett unikt möbelsystem för att eliminera fuktproblem med badrumsinventarier.
Möblerna har en ramstruktur som framställs genom formsprutning av biokomposit. Biokomposit är en
kombination av polypropen och cellulosafiber som är ett material som är vattenbeständigt, giftfritt,
ekologiskt, modifierbart och hållbart. Produktutvecklingen är resultatet av en finländsk innovation och
tillverkningen sker till hundra procent i Finland. Möbelsystemet lämpar sig för köksinventarier och har varit i
produktion sedan 2013 i Puustellis Miinus-kök. År 2018 beviljades Puustellis uppfinning ett europapatent.
 

Vattenbeständigt material
Det vanligaste stommaterialet för badrumsinventarier är MDF- eller spånskivor och båda tål fukt dåligt. Den
biokompositram som används som material i Puustellis badrumsstommar tål vatten till hundra procent.
Garantitiden är 30 år.

En helhet med låga utsläpp
De skivmaterial som används allmänt i badrumsstommar innehåller dessutom formaldehyd. När
formaldehyd utsöndras i rumsluft är det skadligt för hälsan. På grund av fukt får minsta skada på möbelns
skivkonstruktion nackdelarna att mångdubblas. I Puustellis biokompositram är formaldehydhalten exakt
0 %. Dessutom är materialet antistatiskt och samlar inte damm.

Ekologisk lösning
En stomme som tillverkats av vanliga inventarieskivor kan inte heller repareras när det uppstår fuktskador,
utan måste förstöras och bytas ut mot en ny. Puustellis biokompositram är däremot till hundra procent ett
material som kan återanvändas och återvinnas. Vid tillverkning av Puustellis biokompositram kan ett
eventuellt råmaterialspill effektivt återanvändas eftersom materialet kan återvinnas.

Puustellis biostomme kan ges nya former
Till skillnad från traditionella stommaterial tröttnar inte Puustellis biostomme av förändringar eller
förflyttningar. Stommen har exakta mått och material som påverkar dess utrustning eller utseende kan vid
behov bytas ut flera gånger, och skruvförankringarna lider inte av detta. Dimensioner finns för både små
och stora utrymmen. Stommarna kan fullbordas på olika sätt beroende på vilken modell som väljs. Puustelli
har för stommen också utvecklat en designgavelskiva i komposit, som på ytan har ett diskret mönster som
lämpar sig för olika stilar. Vid formsprutningen har små markörer gjorts på skivan och tack vare dem kan
gavelskivan exakt skruvas fast i de färdiga hålen i ramen. Biostommarnas hoskåp har designats noggrant i
fråga om utrymmesanvändningen, rörledningarna har beaktats och vid behov är det också lätt att komma åt
dem senare. Bordsskåpen är 613 millimeter höga och bredden varierar beroende på modell mellan
200 mm och 1200 mm. Djupet är bara 370 millimeter och därigenom ryms de också i små utrymmen.

"Utvecklingsprocessen för badrumsprodukterna var lång och tidvis även krävande, men arbetet lönade sig.
Efter våra köksinventarier har kunderna väntat på en motsvarande lösning för badrum och nu är den i
produktion", säger Puustelli Group Oy:s verkställande direktör Jussi Aine.


Mer information Pirjo Leva, ledningens sekreterare
Puustelli Group Oy, tel. +358 10 277 6218, pirjo.leva@puustelli.com


Det finländska familjebolaget Puustelli Group Oy ingår i den hundraåriga Harjavalta-koncernen, till vilken också hör
Kastelli Group Oy och Lapti Group Oy. Koncernens omsättning 2019 var 491 milj. euro.