Europapatentet färdigt – Puustellis miljökök är verkligen unikt

Nu är det klart: Puustelli erhåller europeiskt patent på ett flertal lösningar i möblerna i Miinus-konceptet. 

Patentet visar att Miinus – eller ”supermiljököket” som det ofta kallas – inte bara är yta, utan verkligen står för något nytt i strävan mot mindre klimatpåverkan i köksinredning.

Puustelli Group Oy har beviljats Europapatent på flera olika uppfinningar i sitt mer miljövänliga kökskoncept Miinus. Patentet omfattar flera detaljer i möbelsystemets olika delar och i synnerhet i skåpstommens konstruktion. Patentet är ett bevis för att Miinus är ett inredningskoncept som verkligen bryter ny mark inom köksmöbler. 

Stomsidorna i den patenterade konstruktionen tillverkas av ett biokompositmaterial genom formsprutning. I enlighet med patentet kan man tillverka stomdelar av olika typer och storlekar, men varje del kräver sin egen form.

Biokompositramverk med utmärkta testresultat för inomhusluft och hållbarhet 

Biokompositen som tillverkas av polypropen och cellulosafiber släpper inte ut gifter i luften, har hög hållfasthet och behåller form och färg även under mycket krävande förhållanden. 

  • formaldehydhalt 0 % 
  •  antistatiskt material 
  •  blötläggning i vatten i flera månader => inga förändringar 
  •  belastningstest med 350 kg vikt i månader => inga formförändringar 
  •  temperaturvariationer mellan minus 25 och plus 90 grader => inga förändringar 
  •  färgbeständighet under testerna => inga förändringar 
  •  utmärkta resultat för hållfasthet hos och återfästning av skruvar 

Exceptionell flexibilitet hos biokompositstommar 

Biokompositramarna gjuts med färdiga skruvhål för sammanfogning och infästning av gångjärn, mekanismer och lådskenor. 

Materialet tröttas inte ut och konstruktionen kan varieras. Det innebär att till exempel ett hyllskåp kan förändras till lådskåp utan att stommen lossas från helheten och utan att försvaga konstruktionen. Eftersom skruvhålen redan finns på plats är förändringar enkla att genomföra. 

Jämfört med traditionell spånskiva är fäststyrkan i Miinus-stommen flera tiotal gånger bättre, och till skillnad från en stomme i spånskiva kan Miinus-stommen upprepade gånger lossas, flyttas och fästas på nytt.

Materialen 

I Miinus-möblerna har allt överflödigt material avlägsnats. Möblernas vikt (massa) är cirka halva den hos ett jämförelsekök. Därför orsakar det också ett nästan halverat koldioxidavtryck av transporter jämfört med ett typiskt kök. Miinus-köket är lättare att hantera, montera och transportera. 

Den som ser till återvinningsbarhet, koldioxidavtryckskalkyler och många andra forskningsresultat kan snabb konstatera att i ett ekologiskt kök går det inte att använda vanliga MDF- eller spånskivor – detsamma gäller melamin- eller laminatytor.

Ett helt Miinus-kök understiger gränsvärdena för bästa nivå på inomhusluft med upp till hälften, beroende på val av material- och ytbehandling.

Inspirationen till Miinus-köket 

Miinus-konceptet föddes ur en vilja från Puustelli att göra något konkret för miljön. Målet var att minska det koldioxidavtryck tillverkningen av kök orsakar samt ett köks miljöbelastning under hela 

sin livscykel. Projektet blev allt viktigare efterhand efterfrågan på ekologiska alternativ ökade. Patenterade Miinus är nu bevisligen ett svar på denna efterfrågan.

Utvecklingsarbetet tog flera år 

När utvecklingsarbetet av det som blev Puustelli Miinus inleddes fanns inga färdiga forskningsdata tillgängliga: en lika omfattande tillämpad forskning om material hade aldrig tidigare gjorts. Utvecklingsarbetet tog flera år, under vilka vi var tvungna att testa samtliga idéer till lösningar själva, innan vi till slut nådde fram till en helt användningsfärdig Miinus-stomlösning av formsprutad biokomposit som nådde de mål vi ställt upp. 

I Puustellis utvecklingsteam har under projektet ingått ett stort antal forskare som varit specialiserade på olika tekniker samt know-how, tester, prototyper och 3D-modelleringar inom olika områden.