Det ekologiska köket Miinus är annorlunda

Alla delar i Puustelli Miinus köket har vals på ekologiska grund. För varje produkt beräknades det ekologiska fotavtrycket och mätningar gjordes av inomhusluften. Materialvalen för kollektionen gjordes utifrån mätresultaten och endast de bästa produkterna valdes.

Inomhusutsläppen minskades genom att välja alternativ med låga utsläppsvärden i stället för material som innehåller formaldehyd och kolväteföreningar. Onödiga material gallrades ut och mängden av spill minimerades.

Många av Miinus-kökets egenskaper är banbrytande inom hela möbelindustrin. Vi hittade helt nya lösningar såväl för köksinredningens struktur och material som för tillverknings- och ytbehandlingsmetoder.

Den nödvändigaste förändringen är också den mest tilltalande för ögat. Miinus-kökets stomme i biokomposit innehåller 0 procent formaldehyd, och det ekologiska fotavtrycket är mer än 50 procent mindre än för inredningsskivor som traditionellt används inom möbelindustrin.

MIINUS KÖKET ÄR I GLOBALT PERSPEKTIV ETT EKOLOGISKT MODELLEXEMPLAR FÖR HELA MÖBELINDUSTRIN!

Vi har plockat bort varje material som har stort ekologiskt fotavtryck och hög utsläppsnivå, t.ex.

  • MDF- och spånskivor som traditionellt används inom möbelindustrin
  • melamin- och laminatbeläggningar som traditionellt används inom möbelindustrin

I stället har vi tagit fram material med litet ekologiskt fotavtryck och låga inomhusutsläpp.
Kravet var också att materialen ska vara helt återvinningsbara, återanvändbara och ekologiska att tillverka, t.ex.

  • den innovativa Puustelli-biokompositstommen som innehåller 0 procent formaldehyd
  • träramar och bikakestruktur i skåpluckor
  • som material massivt trä, faner, OSB-skiva, glas, keramiska skivor
  • träslag: björk, furu och ek
  • ytbehandling med naturoljor, vattenbaserade betsmedel och lack
  • lim utan tillsatt formaldehyd

MIINUS KÖKETS INOMHUSUTSLÄPP ÄR MINDRE ÄN HÄLFTEN AV GRÄNSVÄRDET FÖR M1.

Läs mer om M1 i Gröna Boken